• تبلیغات یزد | طراحی سایت یزد | چاپ یزد | بیلبورد یزد | طراحی گرافیک یزد

سمپلینگ پروموشن

درهمین جا …

سمپلینگ پروموشن روشی از تبلیغات جهت معرفی و شناخت دقیق محصولی جدید یا قدیمی از یک برند میباشد که مصرف کننده را به انتخاب سریع و بدون شک آن برند سوق میدهد . در سمپلینگ یک فرد با ظاهری آراسته و با اشراف کامل به آن محصول ، مشتریان و یا حتی افرادی که از آن منطقه عبور میکنند را دعوت به تست نمونه ای از محصول میکند و در آن هنگام با لحنی زیبا و جذاب محصول را برای مشتری تشریح میکند و او را راغب به خرید محصول میکند و نام و کیفیت آن برند را برای همیشه در دیدگان و حافظه مشتری حک میکند . برای آن دسته از محصولات که امکان ارائه نمونه آزمایشی نمیباشد مانند لوازم خانگی ، فرد سمپلر با دردست داشتن کاتالوگ و بروشور از آن محصول ، مشتریان را جهت انتخاب این محصول ترغیب میکند که به این کار پروموشن گفته میشود .

برخی از خدمات سمپلینگ پروموشن :

۱.فرهنگ سازی استفاده درست از محصول
۲.بومی شـدن ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده
۳.عدم نیاز به هزینه اولیه از طرف مصرف کننده جهت تست محصول یا تجربه کاربری آن
۴.معــرفی محصــول در مطلـوب تــرین حالت (برقراری ارتباط بین 2 انسان)
۵.عدم وجود فاصله زمانی از معرفی تا استفاده
۶.تاثیر آنی و قوی جهت خرید کالا
۷.امکان پاسخگویی سریع به سوالات اولیه مصرف کننده
۸.آفرینش اولین و پایدارترین تاثیر در ذهن مصرف کننده
۹.امکان کنترل و چک بازخورد و اطلاعات داده شده به مصرف کننده بصورت مستقیم توسط سمپلر آموزش دیده
۱۰.امکان اصلاح شیوه استفاده نادرست محصول و بازگرداندن مشتریان از دست رفته

سمپلینگ پروموشن روشی از تبلیغات جهت معرفی و شناخت دقیق محصولی جدید یا قدیمی از یک برند میباشد که مصرف کننده را به انتخاب سریع و بدون شک آن برند سوق میدهد . در سمپلینگ یک فرد با ظاهری آراسته و با اشراف کامل به آن محصول ، مشتریان و یا حتی افرادی که از آن منطقه عبور میکنند را دعوت به تست نمونه ای از محصول میکند و در آن هنگام با لحنی زیبا و جذاب محصول را برای مشتری تشریح میکند و او را راغب به خرید محصول میکند و نام و کیفیت آن برند را برای همیشه در دیدگان و حافظه مشتری حک میکند . برای آن دسته از محصولات که امکان ارائه نمونه آزمایشی نمیباشد مانند لوازم خانگی ، فرد سمپلر با دردست داشتن کاتالوگ و بروشور از آن محصول ، مشتریان را جهت انتخاب این محصول ترغیب میکند که به این کار پروموشن گفته میشود.

برخی از خدمات سمپلینگ پروموشن :

۱.فرهنگ سازی استفاده درست از محصول
۲.بومی شـدن ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده
۳.عدم نیاز به هزینه اولیه از طرف مصرف کننده جهت تست محصول یا تجربه کاربری آن
۴.معــرفی محصــول در مطلـوب تــرین حالت (برقراری ارتباط بین 2 انسان)
۵.عدم وجود فاصله زمانی از معرفی تا استفاده
۶.تاثیر آنی و قوی جهت خرید کالا
۷.امکان پاسخگویی سریع به سوالات اولیه مصرف کننده
۸.آفرینش اولین و پایدارترین تاثیر در ذهن مصرف کننده
۹.امکان کنترل و چک بازخورد و اطلاعات داده شده به مصرف کننده بصورت مستقیم توسط سمپلر آموزش دیده
۱۰.امکان اصلاح شیوه استفاده نادرست محصول و بازگرداندن مشتریان از دست رفته