• تبلیغات یزد | طراحی سایت یزد | چاپ یزد | بیلبورد یزد | طراحی گرافیک یزد

ویژه نامه ها و مطبوعات

درهرماه …

مطبوعات یکی از پر بازدید ترین و در دسترس ترین رسانه هاست. از این رو تبلیغات در این نوع رسانه از تاثیر زیادی بر مخاطب برخوردار است. وقتی شما هر ماه 10.000 خانواده را در محیط گرم خانه های خودشان ملاقات کنید و آن ها را از محصولات وخدمات خود مطلع سازید دیگر نگران کسادی بازار نباشید! شما با به تصویرکشیدن محصولات و نحوه ارائه خدمات خود در ویژه نامه های پیک نوین گــویی در هرمـاه 10.000 خـانـواده را به فروشـگاه یا محـل کار خود کشانده اید.

مطبوعات یکی از پر بازدید ترین و در دسترس ترین رسانه هاست. از این رو تبلیغات در این نوع رسانه از تاثیر زیادی بر مخاطب برخوردار است. وقتی شما هر ماه 10.000 خانواده را در محیط گرم خانه های خودشان ملاقات کنید و آن ها را از محصولات وخدمات خود مطلع سازید دیگر نگران کسادی بازار نباشید! شما با به تصویرکشیدن محصولات و نحوه ارائه خدمات خود در ویژه نامه های پیک نوین گــویی در هرمـاه 10.000 خـانـواده را به فروشـگاه یا محـل کار خود کشانده اید.