• تبلیغات یزد | طراحی سایت یزد | چاپ یزد | بیلبورد یزد | طراحی گرافیک یزد

اتـاق فـکر، ایـده پـردازی

با هر تصوری …

یک کمپین تبلیغاتی نیاز به یک سناریو و ایده ی خلاق و نوآورانه دارد تا بتواند نتیجه مطلوب را در بـرداشته باشد. در اصل مهمترین و حسـاس ترین بخش یک کمپین که باعث اثرگذاری بـر روی مخاطب و بازدهی و موفقیت کمپین می شود ایده منحصر بفرد آن است. هر چه ایده آن هوشمندانه تر، ناب تر و خاص تر باشد، درصد موفقیت آن به مراتب بیشتر خواهد شد.

برخی از مراحل اتاق فکر، ایده پردازی :

۱.ایده پردازی و تعیین کانسپت
۲.تعیین ایده های ناب رسانه های ارتباطی
۳.انتخـاب شعار تبلیغـاتی اثر گذار و ماندگار
۴.نوشتن سنـاریوی تبلیغـاتی

یک کمپین تبلیغاتی نیاز به یک سناریو و ایده ی خلاق و نوآورانه دارد تا بتواند نتیجه مطلوب را در بـرداشته باشد. در اصل مهمترین و حسـاس ترین بخش یک کمپین که باعث اثرگذاری بـر روی مخاطب و بازدهی و موفقیت کمپین می شود ایده منحصر بفرد آن است. هر چه ایده آن هوشمندانه تر، ناب تر و خاص تر باشد، درصد موفقیت آن به مراتب بیشتر خواهد شد.

برخی از مراحل اتاق فکر، ایده پردازی :

۱.ایده پردازی و تعیین کانسپت
۲.تعیین ایده های ناب رسانه های ارتباطی
۳.انتخـاب شعار تبلیغـاتی اثر گذار و ماندگار
۴.نوشتن سنـاریوی تبلیغـاتی

ایده پردازی | اتاق فکر | تبلیغات یزد | بیلبورد یزد
ایده پردازی | اتاق فکر | تبلیغات یزد | بیلبورد یزد